۲۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۳
سوخت خودرویی صنعت در بهمن

صنعت «خودرو و قطعات» نقش مهمی در افزایش شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در بهمن ماه داشته است.

فردای اقتصاد:  شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی پس از ثبت بالاترین سطح در آذرماه، در دی ماه تحت تأثیر قطعی گاز صنایع رشد ماهیانه منفی را تجربه کرد، اما در بهمن ماه به دلیل رشد رشته فعالیت «خودرو و قطعات» تحت تأثیر طرح‌های فروش و پیش فروش شرکت‌های خودروسازی، نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ترتیب با افزایش ۲۱.۹ و ۲۱.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۸.۳ و ۹.۳ درصدی مواجه شده است. همچنین در این ماه، نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی پس از نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، رشد مثبت ۴.۱ درصدی را ثبت کرده است و به بالاترین نرخ رشد پس از خردادماه رسیده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی را با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‌کند. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش‌افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.

۱. شاخص تولید

رشد ماهانه

طی بهمن ماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت­های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل با رشد ۸.۳ درصدی مواجه شده است. طی این دوره، رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «فلزات پایه» بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «سایر کانی غیرفلزی» و «کک و پالایش» بیشترین کاهش را در شاخص تولید داشته‌اند. همچنین در این دوره، رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم در افزایش شاخص تولید سهم داشته است و رشته فعالیت «سایر کانی غیرفلزی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته است.

رشد سالانه

طی بهمن ماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت­های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲۱.۹ درصدی مواجه شده است.  طی این دوره، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۲ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده اند. رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «تجهیزات برقی» بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌های«چوب و کاغذ» و «کاشی و سرامیک» بیشترین کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. طی این دوره رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت های «کاشی و سرامیک» و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

شاخص مدیران خرید

همچنین بر اساس شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در بهمن ماه (۵۸.۷) نشان دهنده بهبود فعالیت‌های تولیدات صنعتی است و برخلاف ماه گذشته که یکی از شدیدترین رکودها برای تولید ثبت شده بود، در این ماه تولید به بالاترین مقدار ۸ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه به اعتقاد فعالان اقتصادی، میزان رشد تولید با توجه به پایان سال، کمتر از انتظار است.

۲. شاخص فروش

رشد ماهانه

در دی ماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت­ های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل با افزایش ۹.۳ درصدی مواجه شده است. طی این دوره، رشته فعالیت‌های «سایر کانی غیرفلزی» و «خودرو و قطعات» بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت‌های «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» «شیمیایی بجز دارو» بیشترین کاهش در شاخص فروش را ثبت کرده‌اند. همچنین طی این دوره، رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی» و «سایر کانی غیرفلزی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» «شیمیایی بجز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

رشد سالانه

در دی ماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت­ های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲۱.۶ درصدی مواجه شده است. طی این دوره، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده اند. رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «تجهیزات برقی» بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت‌های «دارو» و «چوب و کاغذ» کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند. همچنین در این دوره، رشته فعالیت های «تجهیزات برقی» و «خودرو و قطعات»  بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های «دارو» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.

شاخص مدیران خرید

همچنین بر اساس شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شاخص میزان فروش محصولات در بهمن ماه (۵۸.۶) بعد از رکود شدید در دی ماه بیشترین مقدار ۸ ماهه خود را از تیر ماه به ثبت رسانده است. به طور معمول در بهمن ماه شرکت‌ها با افزایش در میزان فروش روبرو هستند که البته به دلیل جهش نرخ ارز و انتظار افزایش قیمتها در ماه‌های آتی، فروش با شدت بیشتری افزایش داشته است.

۳. شاخص قیمت

در بهمن ماه ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی پس از نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، رشد مثبت ۴.۱ درصدی را ثبت کرده است و به بالاترین نرخ رشد پس از خردادماه رسیده است. همچنین رشد نقطه به نقطه پس از گذشت ۱۰ ماه صعودی شد و با ۴.۱ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۳۵.۹ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در بهمن ماه ۱۴۰۱ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۱.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۴۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد در بهمن ماه ۱۴۰۱ تحت تأثیر شوک‌های ارزی ماه‌های اخیر، رشته‌ فعالیت‌های «فلزات پایه» و «محصولات فلزی بجز ماشین‌آلات و تجهیزات» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را تجربه کرده‌اند. رشته فعالیت‌های «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «دارو» نیز تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه را ثبت کرده‌اند و همچنین رشته فعالیت‌های «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «کک و پالایش» بالاترین نرخ رشد سالیانه را تجربه کرده‌اند.

شاخص مدیران خرید

همچنین بر اساس شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شاخص قیمت محصولات تولیدشده در بهمن ماه (۶۷) با شیب زیادی افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۲۸ماهه اخیر به جز فروردین ماه سال جاری رسیده است. رشد قیمت فروش حاکی از آن است که افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و جهش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر تأثیر تورمی خود را بر قیمت فروش شرکت‌ها گذاشته است، هرچند هنوز بسیاری از شرکتها از موجودی‌های قبلی در انبار خود استفاده کرده‌اند.در همین رابطه بخوانید:

بازگشت رونق به تولید در بهمن ماه

برچسب‌ها

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربیننده‌ترین‌ها

پربیننده‌ترین‌ها از دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار