با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.fardayeeghtesad.com/rss
RSS صفحه اصلی https://www.fardayeeghtesad.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
فید پربیننده https://www.fardayeeghtesad.com/rss/pl/232
فید تجمیعی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/pl/231
فید تجمیعی پرس‌وجو https://www.fardayeeghtesad.com/rss/pl/239
فید تجمیعی جستجویی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/pl/238
RSS سرویس آدرس RSS
سیاست و دیپلماسی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/1
مسکن https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/71
اقتصاد کلان https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/2
صنعت، معدن و تجارت https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/3
نفت و پتروشیمی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/15
تکنولوژی و استارتاپ https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/16
بورس https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/20
خودرو https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/19
طلا و ارز https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/56
رمزارز https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/57
بازارچه https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/61
اجتماعی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/64
فرهنگ و هنر https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/65
ورزشی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/60
شرکت‌ها https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/66
ویدیوها https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/70
اندیشکده https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/67
بنگاه‌ها https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/78
بنگاه‌ها > فولاد مبارکه اصفهان https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/77
باشگاه کارآفرینان https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/68
مدیران https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/69
شبکه‌های اجتماعی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/74
سخن سردبیر https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/75
سایر رسانه‌ها https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/76
اخبار ویژه https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/81
لایو https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/79