با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.fardayeeghtesad.com/rss
RSS صفحه اصلی https://www.fardayeeghtesad.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
فید اخبار گوناگون https://www.fardayeeghtesad.com/rss/pl/268
فید اخبار ویژه https://www.fardayeeghtesad.com/rss/pl/231
فید پربیننده https://www.fardayeeghtesad.com/rss/pl/232
RSS سرویس آدرس RSS
سیاست و دیپلماسی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/1
مسکن https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/71
اقتصاد کلان https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/2
صنعت، معدن و تجارت https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/3
نفت و پتروشیمی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/15
تکنولوژی و استارتاپ https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/16
بورس https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/20
خودرو https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/19
طلا و ارز https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/56
رمزارز https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/57
بازارچه https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/61
اجتماعی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/64
فرهنگ و هنر https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/65
ورزشی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/60
شرکت‌ها https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/66
ویدیوها https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/70
اندیشکده https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/67
برنامه‌ها https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/83
برنامه‌ها > میراث سده https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/84
برنامه‌ها > زنگ پایان https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/88
برنامه‌ها > تک شاخ https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/95
برنامه‌ها > فردای دیپلماسی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/91
برنامه‌ها > فردای کریپتو https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/94
برنامه‌ها > شمارش معکوس https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/87
برنامه‌ها > خط سود https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/90
برنامه‌ها > گفت‌وگوی فردا https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/96
برنامه‌ها > حکمرانی خوب https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/93
برنامه‌ها > فردای صنعت و تجارت https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/92
بنگاه‌ها https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/78
بنگاه‌ها > شرکت تجلی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/86
بنگاه‌ها > نمایشگاه کیش اینوکس https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/82
بنگاه‌ها > نمایشگاه ایران متافو ۱۴۰۱ https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/89
بنگاه‌ها > فولاد مبارکه اصفهان https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/77
کارآفرینان و مدیران https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/68
نکته مدیریتی روز https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/69
شبکه‌های اجتماعی https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/74
سخن سردبیر https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/75
سایر رسانه‌ها https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/76
اخبار ویژه https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/81
اخبار گوناگون https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/85
لایو https://www.fardayeeghtesad.com/rss/tp/79