• تشدید واگرایی بورس و ارز

    تشدید واگرایی بورس و ارز

    بورس که همواره نیم‌نگاهی به دلار داشت و با توجه به نوسانات آن، مسیر آتی خود را ترسیم می‌کرد، چه شده که حالا مسیری عکس را می‌پیماید؟

ادامه اخبار

بازارها

سایر رسانه‌ها