• اثر بحران‌های ژئوپلیتیکی برچشم‌انداز سال پیش رو

    اثر بحران‌های ژئوپلیتیکی برچشم‌انداز سال پیش رو

    جهان در گذشته کوتاه‌مدت و میان‌مدت بحران‌های ژئوپلیتیکی متعددی را از سر گذرانده است. بحران‌هایی مانند جنگ اوکراین، پاندمی کرونا و همینطور جنگ غزه. این بحران‌ها چگونه چشم‌انداز پیش رو را متاثر کرده‌اند؟

ادامه اخبار