• پایان رکود خودرو در راه است؟

    پایان رکود خودرو در راه است؟

    با رسیدن نرخ ارز به قله تاریخی احتمال تحرک قیمت خودرو طی روزهای آینده وجود دارد. امروز قیمت اکثر خودروهای داخلی رشد داشت.

ادامه اخبار

بازارها

سایر رسانه‌ها