• هفته تاریخی بازار نفت

    هفته تاریخی بازار نفت

    بعد از بیش از دو سال و نیم اوپک پلاس این هفته نشست حظوری برگزار خواهد کرد. ممکن است آنها تصمیم بگیرند تولید خود را یک میلیون بشکه کم کنند.

ادامه اخبار

بازارها

سایر رسانه‌ها