۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۵

بلومبرگ گزارشی تحلیلی براساس داده هایی که به تازگی از ســوی چند سایت و خبرنگار مطرح اقتصاد هنر ارائه شده منتشر کرده است. گزارشی که به تحولات فروش ان اف تی ها، تغییر رویکردهــا به خاطر بحران های بانکی چند وقت اخیر آمریکا و همین طور جایگاه ویژه چین می پردازد. بر اســاس این داده هــا، فروش ان اف تی هــا و توکن های مرتبط با هنر از ۲۰ میلیون دلار در سال ،۲۰۲۰ به ۲.۹ میلیارد دلار در ســال ۲۰۲۱ افزایش یافــت.

شرق:  این دنیای جدید مجازی هنر فرصتی است برای ثروتمندان و تقاضاهای متفاوتشان. هرچند نمی تــوان هنر را با این موضوع کالاهای مصرفی غیرضروری و لوکسی که معمولا خریداری می کنند مقایسه کرد اما به نظر می رسد با آثار ارائه شده در دنیای ان اف تی ها نیز مانند عطر، ساعت و... لوکس دیگر رفتار می شود. این بار تفــاوت این گروه از افراد در خرید مجموعه های هنری نه در علاقهبلکه به عنوان امکانی برای ســرمایه گذاری مشــهود اســت. نمونه ایــن علاقه منــدی را می تــوان در خرید ۱۹۵ میلیون دلاری فیلمی از «اندی وارهول» مشاهده کرد.

البته پیش از این در ســال ۲۰۱۷ «ســالواتور موندی» اثر لئوناردو داوینچی به قیمــت ۴۵۰ میلیون دلار در نیویورک به فروش رفته بود. در گــزارش بلومبرگ بــه اطلاعاتی از «کلــر مک اندرو» اقتصاددان حوزه هنری نیز اشاره شده است. فروش جهانی آثار هنری در سال ۲۰۲۲ به ۶۷.۸ میلیارد دلار افزایش یافت.

این عدد نسبت به ســال ۲۰۲۱ در حدود سه درصد و نسبت به ســال ۲۰۲۰ که همراه با همه گیــری کرونا بود، ۳۰ درصد رشد داشته است. رتبه نخســت خرید و فروش کالاهای لوکس جهانی، در اختیار آمریکا بود. انگلیس در رتبه دوم خریداری و استقبال از آثار هنری قرار دارد. بازار هنر این کشور هنوز به سطح قبل از ســال ۲۰۲۰ و همه گیری کرونا، نرسیده است، اما توانست در سال گذشته خریداران بین المللی را به سمت خود جذب کند.

طبق گزارش مک اندرو، اقتصاددان حوزه هنر، در ســال گذشته برخی از مجموعه ها به قیمت های گزافی به فروش رســیدند. این افزایش سطح قیمت ها نشــان دهنده افزایش ثروت در میان ثروتمندترین کلکسیونرهاست. آنچــه در هنــر اتفــاق می افتد به شــکل گســترده تری منعکس کننده آنچه در بخش لوکس اتفاق می افتد، است.

پس از رشــد بازارهای ســهام و ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ که باعث رشد دارایی برخی از افراد شد، افراد بیشتری به ویــژه در ایالات متحــده، لذت خریدهــای گران قیمت و لاکچــری را کشــف کردند. اما بــا رکود ســهام، رمزارزها و همچنین افزایش هزینه های وام، برخی از خریداران جوان تر و مشــتاق تر، خریدهای گزاف خود را مهار کردند؛ نمونه آن در فروش فیلم «۵ هزار روز اول» اتفاق افتاد که در حدود دو سال قبل، ۶۹.۳ میلیون دلار در دنیای ان اف تی فروخته شد. هرچند با کاهش بازار رمزارزها، تقاضا برای ان اف تی های مرتبط با هنر نیــز کاهش یافت، چراکه قیمت اتریوم که یک رمزارز منتخب برای معامله ان اف تی هاســت، با افت شدید مواجه شــد. فــروش ان اف تی در حوزه هنر در ســال ۲۰۲۲ نســبت به ســال قبل تقریبا نصف شــد، اگرچه فروش های کلکسیونی همچنان در حال گسترش است.

برخی از افراد که عموما جوان نیز هســتند، همچنان در حــال خرید آثار هنری هســتند. گــزارش جداگانه ای از مک اندرو نشــان داد که عموم این خریــداران، افرادی ثروتمند، با بیــش از یک میلیون دلار دارایی بدون احتســاب امالک و مشاغل خصوصی هستند که حداقل ۱۰ هزار دلار سالانه در این زمینه سرمایه گذاری می کنند. به گزارش فردای اقتصاد در بخش دیگری از این مطلب این ســؤال پرســیده شــده که آیا آشــفتگی اخیر بانکی در آمریــکا تأثیری بر بازار هنر خواهد داشــت؟ به طور معمول در زمان های پردردســر، هنر را می توان به عنوان یک ذخیره ملمــوس ارزش در نظر گرفت اما نوســانات بازار ســهام و اخراج کارکنان در بخش فناوری، می تواند به میزان تقاضای این حوزه آسیب برساند. بحران های بیرونی نیز می توانند فروشندگان آثار ارزشمند را از عرضه آنها به بازار بــاز دارند که عامل مهم دیگری در تعیین قدرت فروش آثار هنری است. در هر صورت، با افول بــازار در ایالات متحده، چین اکنون کلیــد تغییر هنر و تجمل را در دســت دارد. بــه گزارش آرت اکونومیز یکی از عوامل کلیدی در پشــت سر گذاشتن بحران ۲۰۰۸ و بهبودی شــرایط، بازار پررونق چین و افزایش فروش در این کشور بوده است. در حال حاضر تقاضای قابل توجهی برای هنر در هنگ کنگ دیده می شود که می تواند به رونق این بازار کمک کند

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربیننده‌ترین‌ها

پربیننده‌ترین‌ها از دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار