• صلاحیت تاج تایید نشد

    صلاحیت تاج تایید نشد

    نهادهای قضایی صلاحیت میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی را برای حضور در انتخابات تایید کرده‌اند و فعلا خبری از نام مهدی تاج نیست.

ادامه اخبار

بازارها

سایر رسانه‌ها