قیمت مسکن

قیمت مسکن تهران در مناطق مختلف متفاوت است که از دلایل این اختلاف قیمت می‌توان به امکانات آن اشاره کرد. رکوردار رشد قیمت مسکن بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در دهه ۹۰ منطقه ۵ بوده که بیش از ۲۵۵۰ درصد رشد قیمت داشته است. مناطق ۱ و ۲ بعد از آن بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده‌اند و در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

جهش‌های سنگین قیمت زمین در دهه ۹۰ حاشیه سود ساخت مسکن را به حداقل رسانده که باعث شده تا ساخت‌وساز به کف دو دهه‌ای برسد و همین موضوع نیز به افزایش قیمت مسکن دامن زده است.